• Automobilové fólie
 • Automobilové fólie
 • Clear Plex
 • DEFEND
 • Nanosterile
 • Automobilové fólie
 • Automobilové fólie
 • Automobilové fólie
 • Automobilové fólie
 • Automobilové fólie
 • Automobilové fólie

Zabezpečenie vozidiel ZEDER

Systém ZEDER je jedinečný v tom, že keď sa natrvalo umiestni na tyč riadenia, tak znemožňuje otáčanie volantom, a tým aj kolesami. Aj keď je zlodej akokoľvek šikovný a zručný, vieme isto, že odcudziť vozidlo, pri ktorom je treba demontovať airbag, volant, plasty, káble, vybrať celú tyč riadenia a vrátiť novú, ktorú si musí doniesť so sebou a to všetko opätovne vrátiť do pôvodného stavu, je tak časovo náročné, že pre zlodeja sa vozidlo so systémom ZEDER stáva nezaujímavé. Dôležité je aj to, že pri všetkých krokoch pri demontáži ZEDERU, počas celej doby musia byť dvere vozidla úplne otvorené, čo by zlodejom pri pokuse o odcudzenie vozidla určite sťažilo situáciu. K ZEDERU iná cesta nevedie. Stále je mnoho vozidiel , ktoré nie sú zabezpečené vôbec, alebo sú zabezpečené systémom ľahko prekonateľným. Práve z tohoto dôvodu si zlodej vyberie takéto vozidlo.

Ak by sa zlodejovi podarilo naštartovať vozidlo alebo ho pripravil na odtiahnutie lanom, obidva prípady by boli neúspešné, nakoľko pri uzamknutí ZEDERU sú znehybnené kolesá, ktoré pri zamykaní doporučujeme vytočiť do jednej strany a v tom prípade môže maximálne opisovať kružnicu na parkovisku. Klin ZEDERU sa nezlomí, pretože vydrľí záťaž až 6 ton a skôr sa zlomí spodný úchyt volantu, ale tyč riadenia a kolesá zostávajú stále zablokované.

Kľúč ZEDERU sa odlišuje od bežných kľúčov, pretože vstup do vložky je vyrobený takým spôsobom, že okrem špeciálneho dutého kľúča vyvinutého len pre systém ZEDER, sa do nej nedostane ani skrutkovač, vrták, tzv. lámač a pod. Neúčinný je aj tekutý dusík. Pri pokuse ZEDER zmraziť sa otočný mechanizmus poškodil tak, že tyč riadenia sa po použití kľúča ani po silných úderoch neuvoľnila.

Na bezpečnosť počas jazdy firma ZEDER kládla veľký dôraz, nakoľko je zo všetkého najdôležitejšia. V systéme je zakomponovaných viac poistných prvkov od elektronických až po mechanické. Pokiaľ je systém ZEDER v uzamknutom stave, vozidlo nie je možné naštartovať. Silná pružina a sama zvislá poloha umiestnenia systému ZEDER znemožňuje akékoľvek náhodné uzamknutie. To, ľe systém je skutočne bezpečný, potvrdzujú certifikáty platné pre celú EÚ. Spoločnosť ZEDER vlastní certifikát kvality ISSO 9001:2000.

Montáž ZEDERU trvá približne 1 až 3 hodiny podľa typu vozidla. Umiestňuje sa medzi spodné plasty volantu, kde ho vo väčšine prípadov nie je vôbec vidno, čím nenarušuje interiér vozidla. Zamykanie a odomykanie trvá len niekoľko sekúnd.

Hlavné prednosti systému ZEDER:

 • Znemožňuje odtiahnutie vozidla lanom
 • Nenarušuje interiér vozidla
 • Zamykanie a odomykanie len otočením kľúča (minimálne zdržanie)
 • Znemožňuje ukradnutie airbagu
 • Pokiaľ je systém v uzamknutom stave, znemožňuje akékoľvek naštartovanie vozidla
 • Je vyrobený z vysokokvalitnej ocele dodatočne tepelne upravenej (cementovanie, kalenie)
 • Kvalita ZEDERU bola potvrdená certifikátmi platnými v celej EÚ
 • Vlastníme certifikát kvality ISO 9001:2000
 • Systém ZEDER je akceptovaný a uznávaný niektorými slovenskými poisťovňami